Archive for

PRESS: Press Biaya dasar kebajikan rakyat melalui dividen anti-rasuah bukan melalui GST

Chinese version here Kenyataan Media¬† 180513 | Bukit Mertajam Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Idris Jala, perlaksanaan Cukai Barangan dan Perkhidmatan (Goods and Services Tax – GST) akan meningkat pendapatan negara sehingga RM 27 billion. Beliau juga berkata bahawa ini adalah demi untuk melaksanakan janji-janji Barisan National semasa pilihan raya umum ke-13. Saya di … Continue reading

PRESS: Tiada jalan lain melainkan menggantikan EAIC dengan IPCMC

Kenyataan akhbar bersama 1306013 | George Town Kini sudah 24 jam kami mendedahkan kemungkinan besar bahawa pegawai penyiasat tunggal Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (EAIC) yang juga seorang ahli pasukan petugas yang telah ditubuhkan untuk menyiasat kes-kes kematian dalam tahanan merupakan pegawai penyiasat sama yang telah menyoal siasat Teoh Beng Hock sejurus sebelum kematian beliau.¬† Sekiranya … Continue reading

PRESS: Adakah pegawai SPRM dalam kes Teoh Beng Hock kini menjadi pegawai penyiasat tunggal EAIC?

Kenyataan akhbar bersama 120613 | George Town Perhatian negara kini ditumpu kepada Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (EAIC) yang telah menubuhkan pasukan petugas (task force) untuk menjalankan kajian semula mengenai Tatacara Pengendalian Piawai (SOP) agensi-agensi penguatkuasaan yang telah mengakibatkan kadar kematian dalam tahanan yang semakin meningkat. Pada masa yang sama, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Ahmad … Continue reading

Pertanyaan parlimen oleh Bukit Mertajam (P.045) – Penggal 1 Parlimen ke-13

Pertanyaan-pertanyaan Jawab Lisan: 1. Sim Chee Keong minta Menteri Belia dan Sukan menyatakan status dan perkembangan Parlimen Belia Malaysia seperti handsard sidang pertama, adakah usul yang diluluskan dalam Parlimen Belia akan dibawa ke Kabinet untuk perlaksanaan dan program seterusnya. 2. Sim Chee Keong minta Menteri Belia dan Sukan menyatakan statistik anak muda yang menggangur mengikut … Continue reading