Bahasa Malaysia, Hikayat

Adat menghadap Raja

Mengikut Sejarah Melayu, apabila Bendahara Seri Wak Raja ingin menghadap Sultan Muzaffar Syah, baginda beredar kerana sudah lama duduk, dan tak tahu ketibaan Bendahara. Bendahara sangka Sultan murka padanya dan berasa malu lalu minum racun bunuh diri.

Apabila Seri Bija Diraja lambat menghadap Sultan Mahmud Syah kerana dari mula enggan mengaku wasiat Sultan Alauddin Syah menabal Sultan Mahmud Syah, Seri Bija Diraja dihukum bunuh.

Jika tidak dapat menghadap kerana Raja sendiri telah beredar dan jika lambat menghadap Raja dikira sebagai derhaka, bagaimana pula mereka yang dititah menghadap tetapi enggan menghadap?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s