Govt

SPEECH: Ucapan Penangguhan Mesyuarat Majlis Penuh MPSP, Jan 2011

The text of my adjournment speech at my FIRST MPSP full council meeting. ---------- Yang Dihormati Tuan Yang Dipertua Yang Dihormati Tuan Setiausaha Perbandaran Yang Berusaha, Ketua-ketua Jabatan Ahli-ahli Majlis Para wartawan dari media Terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada YDP dan seluruh warga MPSP termasuk rakan-rakan seperjuangan saya yang telah menghulurkan… Continue reading SPEECH: Ucapan Penangguhan Mesyuarat Majlis Penuh MPSP, Jan 2011