Bahasa Malaysia, Community, Economy, Featured, General, Govt, Politics, press

Arak murah: Laksanakan Peraturan-peraturan Makanan (Pindaan) 2016, Akta Makanan 1983 dengan serta merta

Sebahagian ucapan bahas titah DiRaja oleh Ahli Parlimen Bukit Mertajam Steven Sim pada 12 MAC 2018 di Dewan Rakyat 130318 | KUALA LUMPUR Pada 30 Mac 2015, saya telah membangkitkan bantahan saya terhadap gejala penjualan arak murah di Malaysia. Melalui usaha masyarakat sivil termasuk Malaysian Anti-Cheap Liquor Movement yang diketuai oleh Saudara David Marshell dari… Continue reading Arak murah: Laksanakan Peraturan-peraturan Makanan (Pindaan) 2016, Akta Makanan 1983 dengan serta merta